Služby

Likvidace a recyklace

Jsme schopni zajistit likvidaci běžných odpadů v kategorii „O“ (vyjma nebezpečných). Likvidujeme a recyklujeme běžné stavební odpady kategorie „O“, nerosty, pevné odpady ze sanace zeminy a jiné odpady z mechanické úpravy odpadů.

K recyklaci dřevní hmoty slouží drtič dřeva a větví Pirana.

Pro recyklaci stavební suti využíváme čelisťový drtič DCD 540+400R doplněný mobilní třídící jednotkou TKG, jejíž schopnost je vytřídit veškeré sypké materiály.

Vlastníme souhlas krajského úřadu, středočeského kraje pro výkup, shromažďování a recyklaci odpadů. Jsme tedy oprávněnou osobou a při předání nehrozí žádných sankcí ze strany státní správy.